Europejska Inicjatywa Obywatelska Mama Tata i Dzieci

W prawie wszystkich krajach europejskich zauważa się obecnie w polityce i w mediach usilne działania małych lecz wpływowych grup nacisku, dążących do redefinicji małżeństwa i rodziny. Jeśli te grupy nacisku osiągną to, czego chcą, niedługo termin „rodzina” będzie się odnosił do jakiejkolwiek grupy dwóch lub więcej osób, które chcą być tak nazywane, a „małżeństwo” zostanie oderwane od swojego naturalnego celu – prokreacji. „Rodzicielstwo”, zamiast jako relacja biologiczna, będzie rozumiane tylko jako rola społeczna, co oznacza, że prawdziwi rodzice dziecka mogą w każdej chwili zostać zastąpieni przez zupełnie obcych ludzi, chcących odgrywać role rodziców.

Zmiany te wzbudzają coraz większy niepokój. 16 krajów, w tym 8 państw członkowskich UE, ustanowiło przepisy konstytucyjne definiujące małżeństwo jako związek mężczyzny i kobiety, którego celem jest założenie rodziny, a rodzinę jako naturalną grupę społeczną opartą na małżeństwie. Te gwarancje konstytucyjne nie są jednak wystarczające. Potrzeba powszechnej inicjatywy, poprzez którą obywatele wyślą jasny przekaz do swoich parlamentów i rządów oraz do UE i jej instytucji:

MAŁŻEŃSTWO JEST ZWIĄZKIEM MĘŻCZYZNY I KOBIETY
RODZINA SKŁADA SIĘ Z OJCA, MATKI I ICH DZIECI
NA TAKIEJ RODZINIE SPOŁECZEŃSTWO POWINNO BUDOWAĆ SWOJĄ PRZYSZŁOŚĆ.

Rodziny potrzebują wsparcia i ochrony ze strony Państwa. Ale kiedy definicja zostanie zmieniona w taki sposób, że wszyscy bez wyjątku mogą być „rodziną”, tworzenie polityki ukierunkowanej na ochronę i postęp prawdziwych rodzin stanie się niemożliwe.

Właśnie dlatego zapoczątkowaliśmy inicjatywę MAMA, TATA I DZIECI. Wybraliśmy formę oficjalnej „Europejskiej Inicjatywy Obywatelskiej” (EIO) zgodnie z rozporządzeniem UE nr 211/2011, która pozwala nam dotrzeć z naszym przesłaniem w jednolity sposób do wszystkich 28 Państw Członkowskich UE oraz zobowiązać UE i jej instytucje do oficjalnego rozpatrzenia naszego postulatu. Oficjalnym celem jest zebranie miliona podpisów w ciągu jednego roku, ale mamy nadzieję zebrać ich dużo, dużo więcej.

Pierwszym krokiem jest oficjalna rejestracja tej inicjatywy przez Komisję Europejską, która nastąpiła 11 grudnia 2015 roku. Już niedługo rozpoczniemy zbieranie podpisów.

Następnie treść inicjatywy, wraz ze wszystkimi popierającymi ją podpisami, oficjalnie przedstawimy rządom i parlamentom wszystkich krajów członkowskich, jak również Komisji Europejskiej i Parlamentowi Europejskiemu. Pozwoli to uczynić naszą inicjatywę elementem polityki europejskiej.

Do pobrania tekst inicjatywy (tłumaczenie przed zatwierdzeniem przez KE)